CONDICIONES DEL SERVICIO

PlayStation

PUBG: BATTLEGROUNDS HIZMET ŞARTLARI

Yürürlük Tarihi: 12 Ocak 2022

Bu Hizmet Koşulları (“Koşullar”) her bir PUBG: BATTLEGROUNDS (Her biri “Oyun” olarak anılacaktır) için geçerlidir.

Oyun; bilgisayar oyunu yazılımını (“Oyun Yazılımı”), ilgili medyayı, video oyununun çevrimiçi modu ile ilgili tüm yazılımları (ilgili çevrimiçi mod için geçerli olan ek hizmet koşullarına tabi olmak şartıyla), tüm basılı materyalleri, kılavuzları, tüm çevrimiçi veya elektronik belgeleri ve 28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti adresinde mukim KRAFTON, Inc. (“Şirket,” “biz” veya “bizim”) tarafından geliştirilen bu yazılım ve malzemelerin tüm kopyalarını kapsamaktadır (hep birlikte “Oyun”). Şirket, oyun hizmetlerini, resmi topluluk web sitesini ve oyun ile ilgili diğer hizmetleri (Toplu olarak “Hizmet(ler)”) sunmaktadır. 

“Kullanıcı,” “siz” veya “oyuncu”; Oyunu ve/veya Hizmeti kullanan ve (i) Oyun Yazılımını yükleyerek, kopyalayarak veya kullanarak, (ii) Oyunu kullanarak veya (iii) Hizmetleri kullanarak bu Koşullara bağlı olmayı ve uymayı kabul eden kişi anlamına gelir. 18 yaş altında olmanız ve Hizmeti kullanmayı tercih etmeniz durumunda ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak ebeveyninizin veya vasinizin onayını isteyebiliriz.

OYUNU VEYA HİZMETİ BELİRLİ PLATFORMLARDA VEYA CİHAZLARDA KULLANMAK İÇİN ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMLARININ HİZMET KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI DÂHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DIŞ PLATFORMLARIN VEYA CİHAZLARIN SÖZ KONUSU OYUN İÇİN GEÇERLİ OLAN TÜM KURALLARINI DA KABUL ETMENİZ VE BU KURALLARA UYMANIZ GEREKECEKTİR.

BU ANLAŞMADA BELİRTİLEN KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZI KABUL ETMENİZ DURUMUNDA Oyunu yüklemek ve bu Koşullar ile Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi ve anladığınızı göstermek için “KABUL EDİYORUM” seçeneğini belirleyin.

BU ANLAŞMADA BELİRTİLEN KOŞULLARI KABUL ETMEMENİZ DURUMUNDA “KABUL ETMİYORUM” seçeneğini belirleyin. Bu durumda ŞİRKET size Oyun Lisansı (Aşağıda tanımlanmıştır.) vermeyecektir ve Oyunu ve Hizmeti kullanmamanız gerekmektedir.

AŞAĞIDA BÖLÜM 12’DE BELİRTİLEN VE YASALARIN YASAKLADIĞI DURUMLAR VE KAPSAM DIŞINDA, ŞİRKET ALEYHİNDE BULUNABİLECEĞİNİZ TÜM HAK TALEPLERİ İÇİN BİREYSEL TAHKİMİ ZORUNLU KILAN TAHKİM HÜKMÜNÜ LÜTFEN DİKKATE ALIN. BİREYSEL TAHKİM, HAK TALEPLERİNİZE BİR HAKİMİN VEYA JÜRİNİN BAKMASINA İLİŞKİN HAKKA SAHİP OLMAMANIZ, BU HAKTAN FERAGAT ETMENİZ VE TOPLU, KONSOLİDE VEYA TEMSİLCİ OLARAK İŞLEM YAPAMAYACAĞINIZ ANLAMINA GELİR.

Oyun içi mağaza içinden satın alınan tüm içerik Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) şirketinden satın alınacak olup, PlayStation™Store’da bulunan PlayStation™Network Hizmet Şartları’na tabidir. Öğeden öğeye farklılık gösterebileceği için lütfen her satın almaya ilişkin kullanım haklarını kontrol edin. Aksi belirtilmediği müddetçe, oyun içi mağazadan satın alınan içerik, oyunla aynı yaş sınıflandırmasına sahiptir

1. SINIRLI LISANS

Şirket, yalnızca kişisel kullanımınız için ilgili Oyunun bir (1) kopyasını bir (1) cihazda dilediğiniz zaman yükleyip kullanmanız adına size Lisans Süresi boyunca geçerli, şahsınıza münhasır olmayan, tamamen geri alınabilir ve sınırlı bir hak ve lisans (“Lisans”) verir. Bölüm 3(e)’ye (çevrimiçi kimlik aktarımına onay) tabi olmak şartıyla Lisans, devredilemez. Bu Lisans kapsamında özellikle sağlanmayan tüm haklar, Şirkete veya geçerli olduğu durumlarda Şirketin lisans verenlerine aittir. Tarafınıza Oyunun lisansı verilir, Oyun size satılmaz. İlgili Lisans, Oyuna dair hiçbir unvan veya mülkiyet hakkı vermemekte olup Oyunun herhangi bir fikri mülkiyet hakkının veya diğer haklarının satışı ya da aktarımı olarak yorumlanmamalıdır.

Şirketin diğer hakları saklı kalmak koşuluyla Lisans, Oyunu kullandığınız, çalıştırdığınız veya yürüttüğünüz sürece ya da Şirket tarafından aksi belirtilmedikçe geçerli olacaktır (“Lisans Süresi”). Bu Koşullara uymamanız durumunda Lisans otomatik olarak sona erecektir. Bu durumda Oyuna ve Oyun Yazılımına ait tüm kopyaları kaldırmanız gerekmektedir. Ayrıca Oyun Yazılımını, cihazlarınızdan veya donanımınızdan (arşiv kopyaları dâhil olmak üzere) kaldırarak Lisansı sona erdirebilirsiniz.

2. DEĞIŞIKLIKLER, GÜNCELLEMELER VE YAMALAR

(a) Bu Hizmet Koşullarına her zaman Şirketin resmi web sitesinden ulaşılabilir.

(b) Şirket, yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu takdirde, ilgili Koşulları istediği zaman, gerek duyduğu ölçüde değiştirebilir.

(c) Bu Koşullara uygulanan tüm önemli değişiklikler Şirketin kendi takdirine bağlı olarak size bildirilecektir. Gelecekte yapılabilecek bu tür değişikliklerin kabul edilemez olması veya bu Koşullara artık uymamanıza yol açması durumunda, bu Koşulları aşağıdaki bölüm 10 (Süre ve Fesih) gereğince feshedebilirsiniz. Aksi takdirde tüm değişikliklerden haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Koşullardaki değişiklikleri kabul ettiğiniz ve bunlara katıldığınız anlamına gelir.

(d) Şirket, Oyunu düzgünce veya herhangi bir şekilde oynamaya devam etmesi için Kullanıcının yüklemesi gereken güncellemeler, yamalar ve başka değişiklikler sağlayabilir. Şirket, uzaktan Oyunu güncelleyebilir, Oyuna yamalar ve değişiklikler uygulayabilir veya makinenizde bulunan Oyuna bu amaçlar doğrultusunda erişebilir. Şirkete bu yama, güncelleme ve değişiklikleri uygulama ve dağıtma hakkı vermiş olursunuz. Bu Koşulların Oyuna atıfta bulunan tüm hükümleri, aynı zamanda tüm bu yamalar, güncellemeler ve değişiklikler için de geçerlidir.

(e) Şirket aynı zamanda size bildirmeksizin Oyunu veya Oyun Yazılımını güncelleyebilir (oynamak için ödeme (“P2P”) modelinden ücretsiz oynama (“F2P”) modeline herhangi bir kısıtlama olmaksızın), değiştirebilir veya sona erdirebilir ya da Oyunu, Oyun Uygulamasını veya her ikisini sağlamaktan vazgeçebilir. Oyunun ücretsiz oynama modeline (F2P) geçtiği durumda kullanıcılar Oyuna ücretsiz erişebilirler, ancak Oyun içi bazı ücretli içerikleri satın alarak onlardan yararlanabilmeleri için G-Coinleri kullanmalıdırlar.

(f) La Empresa se reserva el derecho a cambiar, deshabilitar, sustituir o eliminar los objetos del juego (p. ej. armas, accesorios, aspectos, etc.) por cualquier motivo y a la única discreción de la Empresa, incluida la decisión de realizar cambios en el contenido del juego o ajustes de equilibrio.

3. YASAKLI KULLANIMLAR

Şirket, Oyunu ve Hizmeti Kullanıcılara sadece kişisel, ticari olmayan ve eğlence amaçlı kullanım için bu Koşullarla sınırlandırıldığı şekilde tedarik eder. Bu Koşulları ihlal etmemeyi kabul etmiş olursunuz. Bu Koşullardan herhangi birinin ihlal edilmesi, Oyun ve Hizmete ilişkin oluşturduğunuz herhangi bir kayıt çevrimiçi kimliğinizin (“Çevrimiçi Kimlik”), Hizmete erişiminizin ve/veya Oyuna erişiminizin geçici veya kalıcı olarak askıya alınmasına neden olabilir. Bazı durumlarda Şirket, bu Koşullar uyarınca soruşturma başlatılmasını sağlayabilir. Bu Oyunu ve Hizmeti veya bunların herhangi bir kısmını bu Koşullar ve Lisans ile uyumlu şekilde kullanacağınızı ve aşağıdaki hususları GERÇEKLEŞTİRMEYECEĞİNİZİ VEYA GERÇEKLEŞTİRME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMAYACAĞINIZI kabul etmiş olursunuz:

(a) Şirketin yazılı iznini almaksızın bir oyun merkezinde veya başka bir yerde kullanım dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Oyunu veya Hizmeti (tamamen veya kısmen) ticari olarak kullanmak, herhangi bir şekilde kötüye kullanmak veya bunların reklamını yapmak;

(b) Oyunu yetkisiz yazılım, hizmet veya cihazlarla bağlantılı olarak kullanmak. Böyle kullanımlar yasa dışı olabilir, herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir ve bu Koşulları ihlal eder;

(c) Şirketten ayrı ve ilave bir lisans almaksızın Oyunu veya Hizmeti aynı anda birden çok bilgisayarda, el konsolunda, cep bilgisayarında veya günümüzde bilinen veya sonradan icat edilebilecek benzer bir cihazda kullanmak ya da böyle bir kullanıma izin vermek;

(d) Şirket tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmediği takdirde, çevrimiçi tüm kullanımlar dâhil olmak üzere Oyunu veya Hizmeti ağda, çok kullanıcılı düzenlemede veya uzaktan erişim düzenlemesinde kullanmak;

(e) Yalnızca yedekleme ve arşiv amaçları doğrultusunda oluşturabileceğiniz bir (1) kopya haricinde Oyunun veya Hizmetin (tamamen veya kısmen) kopyalarını oluşturmak ya da Oyunla birlikte yalnızca ticari olmayan yedekleme ve referans için gelen materyallerin kopyalarını yapmak;

(f) Ücret ödemesi (Çevrimiçi Kimlik için ve ayrı ayrı olmak üzere tüm dijital varlıklar için) gibi Şirketin önceden yazılı onayı alınmaksızın Oyunun veya Hizmetin herhangi bir bölümünü veya herhangi bir kopyasını bir İnternet sunucusuna veya web sitesine satmak, kiraya vermek, lisanslamak, dağıtmak, yüklemek; 

(g) Oyunda veya Hizmette tersine mühendislik yapmak, kaynak kodu çıkarmak, değiştirmek, kaynak koduna dönüştürmek veya Oyun veya Hizmet kapsamındaki işlerin türevi çalışmalar oluşturmak (tamamen veya kısmen) ya da herhangi bir patent hakkını, ticari markayı, telif hakkını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmek (Yürürlükteki yasaların açık bir şekilde izin verdiği durumlar istisna kapsamındadır.); bu durumlarda her türlü yasal değişiklik, uyarlama, iyileştirme vb. ile bunların kapsamındaki tüm telif hakları her şekilde, Şirkete ve/veya lisans verenlere devredilmiş olarak kabul edilecek ve Şirkete ve/veya lisans verenlere ait olacak, verilecek ve mülkiyeti münhasıran onlarda olacaktır; ayrıca bunların tüm manevi haklardan (bir çalışmanın yazarı olarak itibar görme hakkı ve bir çalışmaya küçük düşürücü muamelede bulunulmasına itiraz etme hakkı) feragat edildiği kabul edilecektir (Bu husus, manevi haklarınızı uygulayamayacağınız anlamına gelir.);

(h) Oyuna veya Hizmete erişimi kontrol eden her türlü güvenlik korumasını veya teknik önlemi kaldırmak, devre dışı bırakmak veya engellemek;

(i) yazılım virüslerini veya herhangi bir bilgisayar kaynağının işlevselliğini sekteye uğratmak, ortadan kaldırmak veya sınırlamak için tasarlanmış diğer bilgisayar kodlarını, dosyaları veya programları yüklemek, değiştirmek, paylaşmak, göstermek veya yayınlamak;

(j) Oyun veya Hizmet üzerinde veya içinde dâhil edilen her türlü mülkiyet bildirimini veya etiketini çıkarmak, değiştirmek, tahrif etmek veya engellemek;

(k) Oyunun veya Hizmetin ya da bunların herhangi bir kopyasını veya uyarlamasını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak ihraç etmek veya yeniden ihraç etmek;

(l) Oyunda veya Hizmette bulunan verileri veya işlevleri taklit eden veriler veya yürütülebilir programlar oluşturmak;

(m) diğer kişilerin bilgilerini (kişisel veriler, kişisel olmayan veriler ve ödeme bilgileri dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalmak ve/veya yayınlamak;

(n) Şirket, bağlı şirketlerimiz, belirlenmiş ortaklarımız, belirlenmiş temsilcilerimiz veya çalışanlarımız dâhil olmak üzere herhangi bir kişiyi taklit etmek;

(o) Şirketin, bağlı şirketlerimizin, hizmet sağlayıcılarımızın veya lisans verenlerin itibarını veya Oyunun veya Hizmetin itibarını zedelemek;

(p) yasa dışı, gizliliği ihlal eden, zararlı, tehdit içerikli, hakaret eden, dini değerleri aşağılayan, taciz eden, incitici, küçümseyici, karalayıcı, kaba, cinsel içerikli, pornografik, pedofilik, iftira niteliğinde, müstehcen, nefret içerikli, ırksal veya etnik saldırı içeren ya da kara para aklama veya kumarla ilgili olan ya da bu suçlara teşvik eden bir şeyi yayınlamak, bağlantısını vermek, tanıtımını yapmak ve aktarmak;

(q) herhangi bir yolla başkalarını istismar ederek, kandırarak veya yanlış yönlendirerek avantaj sağlamak (kendi takdirimize bağlı olarak belirlendiği gibi);

(r) Oyunu veya Hizmeti, yasa dışı faaliyetlerle ilgili olan veya Oyunun veya Hizmetin sunumunu olumsuz yönde etkileyecek bir şekilde (tamamen veya kısmen) kullanmak;

(s) Oyunu oynarken veya Hizmeti kullanırken bulunan hataları ve aksaklıkları çıkar için kullanmak;

(t) Oyuna veya Hizmetlere erişiminizle veya bunları kullanmanızla ilgili olarak yürürlükteki herhangi bir yasayı, kuralı veya yönetmeliği çiğnemek; 

(u) Oyunun veya Hizmetlerin amaçlanan kullanım kapsamı (Sadece Şirketin takdirine bağlıdır.) dışında bir amaçla Oyuna veya Hizmete erişmek ya da Oyunu veya Hizmeti kullanmak;

(v) Bir oyun ile bir oyun sunucusu arasındaki iletişimi engelleyen tüm programlar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkisiz programları; fare, hackleme faaliyetleri, sahtekarlık, yardımcılar, botlar, komut dizileri, eğitici öğeler, otomatik programlar, otomatik fare, makro fonksiyonlu fare ve oyun belleğini okuyarak oyun verilerini toplayan veya değiştiren programlar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oyunu veya normal oyun işleyişini etkileyebilecek yetkisiz üçüncü taraf programlarını veya donanımlarını kullanmak/geliştirmek/reklamını yapmak/ticaretini yapmak/dağıtmak;

(w) ırk, cinsiyet, uyruk veya farklı nedenlerle başkalarına karşı hakaret içerikli sözler, simgeler veya başka iletişim şekillerini (bağlama göre ve Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenen) kullanmak veya saygısızlık yapmak;

(x) saldırgan takma isimler veya olumsuz imajı tetikleyebilecek takma isimler oluşturmak;

(y) bağlı takım oyuncusunun onayını almadan bilerek veya kazayla takım arkadaşını öldürmek veya takımın normal oyununu engellemek;

(z) Şirket sisteminin her bir oyun modunda öngörmediği şekilde kasıtlı olarak oyuncularla veya farklı takımlarla ekip çalışması yapmak;

(aa) maçtan maça diğer oyuncuları takip etmek; 

(ab) Oyunun sonuçlarını haksız yere değiştirmek veya kendiniz dâhil olmak üzere herhangi bir oyuncuya haksız avantaj veya dezavantaj sağlayacak bir şekilde Oyuna veya Hizmetlere erişmek ya da Oyunu veya Hizmetleri kullanmak;

(ac) Reşit olmayan kişiler için zararlı olan bilgiler yüklemek, bu bilgileri değiştirmek, paylaşmak, göstermek veya yayınlamak; veya

Bu Koşullar içinde belirtilmemiş ancak Oyunun veya Hizmetin sunulmasını olumsuz etkileyen veya diğer kullanıcıları olumsuz etkileyen her türlü faaliyet, uyarı ve cezaya tabii tutulabilir.

Ayrıca el kitabında bulunan ya da herhangi bir açıdan Oyun veya Hizmet ile ilgili olan güvenlik bilgilerine, güvenlik talimatlarına, gerekli güncellemelere veya diğer ilgili bildirimlere uyacağınızı kabul edersiniz.

4. HIZMETE ERIŞIM

Genel kural olarak Hizmet, tüm yıl boyunca günde 24 saat erişilebilir durumdadır. Bununla birlikte Hizmete erişilebilirlik; Hizmetteki güncelleme veya teknik bakım işlerinin yerine getirilmesi ya da sadece Şirketin kendi takdirine bağlı olarak belirlenen başka bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için Şirket tarafından uygun görülen herhangi bir süre boyunca Hizmetin kısmen veya tamamen kapatılmasına tabidir. Şirket, bildirimde bulunmaksızın Hizmette değişiklikler yapabilir veya ister tüm ister belirli Kullanıcıların erişimini (Kullanıcı Çevrimiçi Kimliğinin veya Lisansının iptali, feshi, değiştirilmesi veya askıya alınması dâhil) kısıtlayabilir. Buna ek olarak Hizmet, coğrafi konuma bağlı olarak kullanılamayabilir.

5. MÜLKIYET

Fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere Oyun ve Hizmet ve bunların kopyaları ile ilişkili tüm hakların, unvanların ve faydaların (tüm türev çalışmalar, başlıklar, bilgisayar kodları, temalar, nesneler, karakterler, karakter isimleri, hikayeler, diyaloglar, sloganlar, konumlar, konseptler, çizimler, grafikler, animasyon, sesler, müzikal kompozisyonlar, görsel-işitsel efektler, metinler, ekran görüntüleri, işletim yöntemleri, manevi haklar, Oyuna dâhil edilen “küçük uygulamalar” ve tüm ilgili belgeler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“Oyun IP’si”) Şirkete veya lisans verenlerine ait olduğunu kabul ve teyit edersiniz. Size Oyun IP’sine ilişkin herhangi bir fayda sağlamayız. Yazılı olarak açıkça izin vermemiz dışında Oyun IP’sine dayalı çalışmalar oluşturamaz, Oyun IP’sini değiştiremez, dağıtamaz veya aktaramazsınız. Bu bölümün gerekliliklerine uymamanız durumunda Oyun veya Hizmetler üzerinden oluşturulan, uyarlanan, dağıtılan veya aktarılan tüm haklar, unvanlar ve faydalar bize ait olacak veya alternatif olarak bunlara yönelik sınırsız lisansımız olacaktır.

6. OYUNCU TARAFINDAN OLUŞTURULAN İÇERIK

1) Bir Kullanıcı olarak Şirkete içerik sunabilirsiniz. Her içerik Kullanıcısı, Oyun veya Hizmet üzerinden Şirkete içerik (“Oyuncu İçeriği”) sunabilir ve Oyuncu İçeriğine ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkı, oluşturulduğu andan itibaren Şirkete aittir. Şirketin, yukarıda bahsedildiği gibi Oyuncu İçeriğine sahip olmasına herhangi bir şekilde izin verilmemesi durumunda (Örneğin, bulunduğunuz ülkede bu hakların otomatik olarak Şirkete verilmesini etkileyen özel yasalar olabilir.) sunduğunuz veya sunulmasına izin verdiğiniz Oyuncu İçeriğinin bir kısmının veya tamamının Oyuncu İçeriğine ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarıyla beraber yasal olarak Şirkete aktarılmasını ve devredilmesini kabul edersiniz. Oyuncu İçeriğinizin herhangi bir kısmı Şirkete yasal olarak aktarılamazsa Şirketin ister doğrudan ister dolaylı olarak tüm dünyada ve süresiz geçerli olacak şekilde Oyuncu İçeriğini, size ödeme yapmadan ya da atıfta bulunmadan kullanma hakkına sahip olduğunu (istediği Oyuncu İçeriğini ticari olsun olmasın herhangi bir amaçla, şu anda mevcut biçiminde veya gelecekte değiştirme, uyarlama, kullanma, çoğaltma, lisanslama, yayınlama, icra etme, satma, tercüme ettirme, türev çalışmaları üretme ve dağıtma dahil) kabul edersiniz. Ayrıca Şirketin herhangi bir şekilde Oyuncu İçeriğini kullanımının manevi haklar, gizlilik hakları, yayınlama hakkı, tescilli ya da diğer haklar ve/veya burada belirtilen materyaller veya fikirler için ödeme alma hakları dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere haklarınızdan herhangi birini ihlal ettiğine ilişkin hak talebinde bulunma hakkından feragat edersiniz.

Şirketin, Oyun ve Hizmet konusunda mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır.

– Oyuncu İçeriğinin tamamı, uygun telif hakkını ve ticari markaları tanımalı ve göstermelidir. Üçüncü tarafın fikri mülkiyetini doğru lisans veya izin olmadan kullanmasına izin verilmemektedir.

– Oyuncu İçeriğinin tamamı, farklı kaynaklar ve/veya hackleme faaliyetleri, istismar, altın çiftçiliği, yasa dışı faaliyetler ve mevcutsa Oyunun dünya genelindeki derecelendirilmesiyle bağdaşmayan içerikler ya da Şirketin belirlediği şekilde başka uygunsuz içerikleri olan reklamlar içermemelidir (veya bunlara bağlantısı olmamalıdır).

– Şirket, Oyuncu İçeriğinin izlenmesini veya gözetimini taahhüt etmemektedir. Bununla birlikte Şirketin gönderilen veya Hizmet içinde görünen Oyuncu İçeriğini kısmen veya tamamen izlemesi, incelemesi, düzeltmesi, engellemesi veya silmesi gereken durumlar (örneğin, Şirket, Oyuncu İçeriğinin bu Koşulları ihlal ettiğini, içeriğin zararlı olabileceği veya yasal olarak zorunlu olduğunu düşünürse) oluşabilir.

Oyuncu İçeriğini Şirket esaslı veya Şirketin ilham verdiği bir unsur hâline getirerek bu Koşulları ve Şirketin Gizlilik Politikasını kabul edersiniz. Ayrıca Şirketi, Oyuncu İçeriğinizden doğabilecek yasal hak taleplerinden veya ücretlerden muaf tutacağınızı kabul edersiniz. 

Oyun, Kore Cumhuriyeti telif yasaları, uluslararası telif hakkı antlaşmaları ve sözleşmeleri, Kore ve içtihat hukuku ticari marka yasaları ve diğer ilgili yasalar ile korunmaktadır. Tüm hakları dünya çapında saklıdır. Oyun, Şirket tarafından başkalarından lisanslanan belirli materyalleri içerir ve Şirket ile lisans verenleri, bu Koşulların ihlal edilmesi durumunda haklarını koruyabilir.

2) Şirket, Oyunla ilgili tüm içeriğin mülkiyetine, lisans haklarına ve diğer tüm haklarına sahiptir. Oyun içi verileri (eşyalar, oyun para birimi vb.) veya benzer içerikleri, yalnızca Koşullara uygun şekilde ve sınırlı olarak kullanma hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte sahip olduğunuz Oyun içi verilerle ilgili telif haklarına ve diğer haklara sahip değilsiniz. Oyun dışında sanal varlıkları devretmeniz, satmanız, bağışlamanız veya alıp satma teşebbüsünde bulunmanız yasaktır. Şirketin yazılı onayının alındığı durumlar haricinde bunlara izin verilmez.

7. SORUMLULUK REDDI 

Aşağıda bulunan bölüm 9’da (Sorumluluğun Sınırlandırılması) belirtildiği gibi Şirket aşağıdakilerden sorumlu değildir:

(a) Hizmette, Oyunun veya Hizmetin kullanımında herhangi bir kesinti olması veya Kullanıcı hatası nedeniyle bir Çevrimiçi Kimliğin sona erdirilmesi;

(b) Telekomünikasyon sağlayıcılarının telekomünikasyon hizmetini durdurması veya tedarik edememesi;

(c) Şirketin kasıtlı veya önemli bir ihmali olmadığı sürece bakım, yenileme, rutin denetleme, yapı vb. gibi önlenebilir olmayan nedenlerle ortaya çıkan Hizmet aksamaları;

(d) Kullanıcının cihazıyla veya ağ ortamıyla bağlantılı sorunların neden olduğu her türlü sorun;

(e) Hizmet içinde veya Şirketin web sitesinde kullanıcının veya üçüncü tarafların yayınladığı veya aktardığı bilgiler, veriler, güvenilirlik, doğruluk vb.;

(f) Hizmet kullanımı esnasında diğer Kullanıcılarla ve/veya üçüncü taraflarla olan etkileşiminiz (Kendi takdirimiz doğrultusunda Kullanıcılar arasındaki ihtilaflarda arabuluculuk yapma girişiminde bulunabiliriz; ancak bu gibi ihtilaflarda herhangi bir şekilde olaya müdahil olmakla veya sorumluluk taşımakla yükümlü değiliz.);

(g) üçüncü bir tarafın sorumluluğu olan her şey (Şirketin güdümünde ve kontrolünde değilse);

(h) Kullanıcılar Oyun içi eşyalardan bekledikleri sonucu alamadıklarında Şirket sorumluluk kabul etmeyecek ve seçim yapılırken veya Hizmet kullanılırken meydana gelen herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır;

(j) Kullanıcının Oyun içi varlıkları (Oyun içi para birimi veya Oyun içi eşyalar) kaybetmesi; veya

(k) Şirket, hizmetin Kullanıcılar tarafından kullanımını, ilgili yasalar veya devlet politikaları doğrultusunda sınırlayabilir.

8. DIĞER SORUMLULUK RETLERI

Aşağıda bulunan bölüm 9’da (Sorumluluğun Sınırlandırılması) belirtildiği gibi Şirket, Oyunu ve Hizmeti kullanmanıza ilişkin herhangi bir vaatte bulunmaz. Oyun ve Hizmet “olduğu gibi” ve “bulunduğu hâliyle” hiçbir türde garanti (ticari elverişliliğe, ihmal etmemeye veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni garanti dâhil olmak üzere) olmadan, yasaların izin verdiği azami ölçüde sağlanır.  Oyun ve Hizmet kullanımında risk yalnızca size aittir. 

Özellikle, Şirket yukarıda belirtilenlerden Oyunun, Hizmetin veya Çevrimiçi Kimliğinizin sürekli, hatasız, güvenli veya virüssüz bir şekilde kullanabileceğinize dair vaatlerde bulunmaz. 

Bazı yargı mercileri yukarıdaki garanti sınırlamalarına izin vermediği için bu sınırlamaların sizin için geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın. 

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI; TAZMIN ETME

Şirket, bu Koşulların ihlalinden kaynaklanan hasar veya kayıplar da dâhil olmak üzere Oyunu veya Hizmeti kullandığınızda tarafımızdan ve sizin tarafınızdan makul şekilde öngörülebilir olmayan hiçbir hasardan veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

Hizmet, sistem arızası, bakım veya onarım durumunda veya makul kontrolümüzün ötesinde gerçekleşecek nedenlerle, geçici olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan askıya alınabilir. İşbu Koşulların herhangi bir bölümünde aksi belirtilmediği sürece, Hizmetin tamamen veya kısmen erişilebilir olmaması, devam ettirilmemesi, modifiye edilmesi veya herhangi bir şekilde değiştirilmesi durumunda size veya herhangi bir diğer kişiye karşı sorumlu olmayacağız.

Şirket aşağıdaki durumlarda sorumluluk kabul etmez:

(a) İşbu Koşullarda tüketici konumunda bulunmadığınız durumlarda sizin için ortaya çıkmış her türlü hasar veya kayıp;

(b) Mücbir sebeplerle bağlantılı veya mücbir sebep kaynaklı Oyun veya Hizmet arızası, aksaması ve/veya erişim sonlandırılması. İşbu Şartlar dâhilinde “mücbir sebepler,” herhangi bir sınırlama olmaksızın grev, lokavt veya diğer sektör uyuşmazlıklarını, nükleer kazaları veya doğal afetleri, savaşları, terörist aktiviteleri, isyanları, halk ayaklanmalarını, kötü niyetli zararları, herhangi bir yasa veya devlet emriyle uyumluluğu, kural düzenlemesini veya yönetmeliğini, fabrika veya makine kazasını veya bozulmasını, yangınları, selleri, fırtınaları veya tedarikçi gecikmelerini ve makul kontrolümüzün dışında gerçekleşen her türlü diğer olay, faaliyet, kusur veya kazayı kapsar; ve/veya

(c) İşbu Koşullarda belirtilenler dışında herhangi bir üçüncü tarafın size karşı açtığı her türlü dava.

İşbu Koşullardaki hiçbir husus:

(a) tüketici olarak yasal haklarınızı sınırlandıramaz (makul olarak standart hizmet almayı talep etme veya alma hakkı dâhil olmak üzere ve yürürlükteki ilgili yasa doğrultusunda); veya

(b) İhmalimiz sonucu ortaya çıkan ölüm, kişisel yaralanma veya dolandırıcılık durumları karşısında sorumluluklarımızı sınırlandırmaz.

Şirketin, ortaklarının, bağlı şirketlerinin, yüklenicilerinin, lisans verenlerinin, yetkililerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının zararını karşılayacağınızı (Çoğunlukla hukuki olarak “tazmin etme” olarak ifade edilir.) ve Oyunu veya Hizmeti kullanmanız ya da kötüye kullanmanız ve bu Koşulları çiğnemeniz dâhil olmak üzere hareketleriniz veya ihmallerinizden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan tüm hak talepleri, davalar, zararlar, kayıplar, yükümlülükler ve masraflar (makul düzeydeki avukat masrafları dâhil) ile ilgili olarak Şirketi savunmayı, korumayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz. Şirket, oyuncuların tarafından tazminat ödemesine tabi tüm hususlara karşı münhasır savunma ve denetim hakkını saklı tutar.

10. SÜRE VE FESIH

İşbu Koşullar, tarafınızca veya Şirket tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Şirket veya Kullanıcı, bu Koşulları istediği zaman, herhangi bir sebeple veya sebep vermeden ve önceden haber vermeksizin feshedebilir. Şirket tarafından fesih, Şirketin takdiri doğrultusunda herhangi bir zamanda Çevrimiçi Kimliğinizin feshedilmesine veya silinmesine müteakip derhal geçerli olacaktır. Bu Koşulları Oyunu kullanmayarak feshedebilirsiniz ve Koşulların feshinden sonra derhal Oyunu kullanmayı bırakmalı ve Oyun Yazılımını silmelisiniz.  Yasalar doğrultusunda, ister ihtiyari ister gayriihtiyari olsun, bu fesih nedeniyle kaybedilen Oyun içi para biriminin veya Oyun içi eşyaların veya kalemlerin bedelini ödeme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca Koşulları sizin feshetmeniz durumunda bile Şirketin herhangi bir sebeple geri ödeme yapma sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz. Çevrimiçi Kimlik kaydı sırasında verilen bilgilerin yanlışlığı nedeniyle oluşabilecek sorunlardan tamamen siz sorumlusunuz. Ayrıca sağladığınız bilgilerin yanlış olması veya güncel olmaması halinde, Şirketin Çevrimiçi Kimliğinizi feshetme hakkını saklı tuttuğunu da kabul edersiniz. Yürürlükteki yasalar gereğince, satın aldığınız herhangi bir dijital içerikle ilgili olarak sınırlı iptal etme hakkına sahip olabilirsiniz. 

Bölüm 2 (Değişiklikler, Güncellemeler ve Yamalar), 3 (Yasaklı Kullanımlar), 5 (Mülkiyet), 6 (Oyuncu Tarafından Oluşturulan İçerik), 7 (Sorumluluk Reddi), 8 (Diğer Sorumluluk Retleri), 9 (Sorumluluğun Sınırlandırılması; Tazmin Etme), 10 (Süre ve Fesih), 12 (Şikayet Yönetimi ve İhtilafların Çözümü), 13 (Zararların Yetersizliği) 14 (Geçerli Kanun ve İhtilaflar), 15 (Toplu Davadan Feragat), 17 (Geri Ödeme Politikası), 18 (Diğer Politikalar) ve 19 (Muhtelif Hükümler) işbu Koşulların herhangi bir şekilde feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

11. HÜKÜM VE KOŞULLARIN DEVRI

Oyun, yalnızca bu Koşullarda belirtildiği gibi aktarılabilir.

12. ŞIKAYET YÖNETIMI VE İHTILAFLARIN ÇÖZÜMÜ

(a) Şirket, Kullanıcıların yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak görüşlerini veya şikayetlerini sunabilecekleri yöntemler hakkında Şirketin web sitesinde bilgi verecektir. Şirket, bu tür Kullanıcı görüş ve şikayetlerini ele almak konusunda kararlı bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Bu durum, bu sürecin dışında bir düzenleyiciye dava açma veya şikayette bulunma haklarınızı hariç tutmaz.

b) Şirket ile aranızda ihtilaf çıkması halinde amacımız, ihtilafı hızlı bir şekilde çözmek için size tarafsız ve uygun maliyetli bir yol sunmaktır. Bu çerçevede yasaların yasakladığı durumlar ve kapsam dışında, Oyunu veya Hizmetleri kullandığınızda, siz ve Şirket, $10.000 ABD Doları altındaki taleplerde Şirket ve sizin rızanızla, mutabakata varılarak seçilen bir hakem aracılığıyla bireysel tahkim kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. BİREYSEL TAHKİM, HAK TALEPLERİNİZE BİR HAKİMİN VEYA JÜRİNİN BAKMASINA İLİŞKİN HAKKA SAHİP OLMAMANIZ, BU HAKTAN FERAGAT ETMENİZ VE TOPLU, KONSOLİDE VEYA TEMSİLCİ OLARAK İŞLEM YAPAMAYACAĞINIZ ANLAMINA GELİR. Normalde sizin ve bizim mahkemede sahip olacağımız diğer haklar kullanılabilir olmayacak veya keşif ve temyiz hakları dâhil olmak üzere temyizde bunlar daha sınırlı olacaktır. Bu tür tüm ihtilaflar, her iki tarafın karşılıklı mutabakata vardığı hakem nezdinde, o anda yürürlükte olan hakemlik kuralları çerçevesinde bağlayıcı tahkim için münhasıran seçilen hakeme sunulacaktır. Şirket ile Kullanıcı arasında ihtilaf meydana gelmesi hâlinde Şirket, kullanım kısıtlamaları da dâhil olmak üzere Kullanıcı üzerinde alınan önlemleri iyi niyetli bir şekilde sunmalı ve tahkim sonucuna uymalıdır.

c) Şirket, yükümlü olmadığı sürece kendi haklarını uygulama veya bu Koşullarda belirtildiği gibi hareket edilip edilmeyeceği ve bunun ne derecede olacağı konusunda yegane takdir yetkisine sahiptir.

13. ZARARLARIN YETERSIZLIĞI

Şirketin sahip olabileceği diğer haklar veya çözüm yolları saklı kalmak koşuluyla, yalnızca zararlar üzerinden tazminatın bu Koşulların ihlali konusunda yeterli çözüm olmayacağını, çünkü bu Koşulları ihlal etmeniz durumunda Şirketin telafisi olanaksız kayıplar yaşayacağını kabul edersiniz. Bu doğrultuda Şirketin geçerli yasada bahsedilen diğer çözüm yollarının yanı sıra tedbir kararı, aynen ifa veya diğer adil çözüm yollarına başvurma hakkı olduğunu da kabul edersiniz. Şirket, şüpheye yer vermemek için teminat, başka bir güvence veya kayba ilişkin herhangi bir kanıt olmaksızın tedbir kararına, aynen ifaya veya herhangi bir başka adil hukuk yoluna başvurma hakkına sahip olacaktır.

14. GEÇERLI KANUN VE İHTILAFLAR

Şirket ile aranızda ihtilaf çıkması halinde amacımız, ihtilafı hızlı bir şekilde çözmek için size tarafsız ve uygun maliyetli bir yol sunmaktır. İşbu Koşullar, Kore Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yorumlanacak ve yönetilecektir. İşbu Koşullar ile bağlantılı tüm hukuk davaları, Kore Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi ilgili yasalar çerçevesinde Kore’deki mahkemelerin yargılama yetkisine tabi olacaktır. Oyunu Kore Cumhuriyeti dışında kullanıyorsanız diğer kanunlar da geçerli olabilir. Böyle bir durumda yürürlükteki yerel kanunlar, işbu Koşulları yalnızca geçerli yargı yetkisinin gerektirdiği ölçüde etkileyecek ve bu Koşullar, hüküm ve koşullarını mümkün olduğunca etkili kılacak şekilde yorumlanacaktır. Yürürlükteki yerel yasaların gerektirdiği ölçüde tüm yerel yasalara uymanız gerekir. 

15. TOPLU DAVADAN FERAGAT

Oyun, Hizmet veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak bir toplu veya temsili dava, özel savcı kamu davası veya toplu tahkim dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere davalara dâhil olmamayı kabul edersiniz. Ayrıca Oyun, Hizmet veya bu Koşullarla ilgili herhangi bir dava veya tahkim ile başka bir dava veya tahkimi, bu Koşullara taraf olanların ve diğer davaların veya tahkimlerin muvafakati alınmaksızın birleştirmemeyi kabul edersiniz.

16. TELIF HAKKI BILDIRIMI

Şirkete ait herhangi bir materyalin ve/veya Şirket markalı web sitelerinin, telif hakkı korumalı çalışmalarınızı telif hakkı yasası kapsamında ihlal ettiğini düşünüyorsanız aşağıda belirtilen şekilde Şirketin belirlediği temsilciye ihlal bildiriminde bulunabilirsiniz. Ayrıca bildiriminizin geçerli olduğundan emin olmak için aşağıdaki bilgileri dâhil etmeniz gerekir:

(a) İhlal edildiği iddia edilen çalışmayı tanımlayabilmemizi sağlayabilecek yeterli detaylar;

(b) Adresiniz ve e-posta adresiniz dâhil iletişim bilgileriniz;

(c) İhtilaflı çalışmanın, telif sahibi, onun temsilcisi veya yasalar çerçevesinde yetkisinin verilmediğine inandığınızı belirten bir beyan;

(d) Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğu ve ihlal edildiği iddia edilen hakkın münhasıran sahibi olan kişi adına hareket etme yetkinizin olduğunu belirten yeminli beyan;

(e) Islak veya elektronik imzanız;

Şirket tarafından atanan temsilcinin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

KRAFTON, Inc.

İlgili: Hukuk İşleri Departmanı Temsilcisi

28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti 

E-posta: privacy@krafton.com

17. GERI ÖDEME POLITIKASI

 Genel olarak, ödenen tüm içerikler için yapılan satışların tamamı nihaidir ve hukuken zorunlu olan yasal garantiler kapsamı veya üçüncü taraf platformunun geri ödeme politikası dahilinde olan durumlar dışında, geri ödemeye izin verilmez. Bu Koşulları ihlal etmeniz nedeniyle fesih gerçekleşirse herhangi bir geri ödeme alma hakkınız yoktur.

18. DIĞER POLITIKALAR

a) Şirket, Kullanıcı çıkarlarını korumak ve Oyunda düzeni sağlamak amacıyla, bu Koşullarda yer almayan belirli ayrıntıları ele almak için Gizlilik Politikasını ve diğer politikaları kullanabilir.

b) Bu Koşulları kabul ederek Davranış Kurallarında yer alan hüküm ve koşullara bağlı olmayı da kabul edersiniz.

c) Davranış Kurallarının çiğnenmesi Lisansın feshiyle sonuçlanabilir.

19. MUHTELIF HÜKÜMLER

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir sebepten uygulanamaz olması durumunda, ilgili hüküm yalnızca uygulanabilir hale getirilmek için değiştirilecek ve bu Sözleşmenin kalan hükümleri bu değişiklikten etkilenmeyerek geçerliliğini koruyacaktır. Bu Koşullar veya Lisans ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, Şirketle 28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Kore Cumhuriyeti adresinden, Şirket Hukuk Departmanı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İşbu Hizmet Şartları, oyunculara kolaylık sağlamak amacıyla diğer dillere çevrilmiştir. İngilizce versiyonu ile diğer dillerdeki versiyonları arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır. Bununla birlikte Koreli kullanıcılar için Kore dilindeki Hizmet Koşulları geçerlidir.