Steam

1. GİRİŞ

Bu Davranış Kuralları; KRAFTON, Inc (“KRAFTON”) tarafından sağlanan PUBG: BATTLEGROUNDS’da (Bundan sonra “Oyun” olarak anılacaktır) oyun içi davranışları ve oyuncunun söz konusu oyunu kullanımı ile ilgili çeşitli oyun dışı davranışları düzenlemektedir. Bu Davranış Kuralları, Oyunun sunulması sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumlara ilişkin gerekli kullanıcı davranışları gereksinimlerinin tutarlı bir şekilde düzenlenmesini amaçlar. Bu Davranış Kuralları, Oyun için geçerli Hizmet Koşullarını [bağlantı] tamamlar ve bu belge ile birlikte okunmalıdır. Davranış Kurallarında özellikle belirtilmeyen konular, Hizmet Koşullarına ve ilgili yargı merciinin yasalarına uygun olarak ele alınacaktır.


2. DAVRANIŞ KURALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

KRAFTON tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Davranış Kurallarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Davranış Kurallarını değiştirmeye karar verirse KRAFTON, yürürlükteki tarihi, revize edilmiş içeriği ve revizyon nedenlerini geçerlilik tarihinden en az 7 gün önce KRAFTON ana sayfasında (https://www.pubg.com) duyuracaktır. Yaptığımız değişikliklerin sizin için önemli unsurlar içermesi veya olumsuz olması durumunda, sizi değişikliklerden 30 gün önce bilgilendiririz. Bir kullanıcı, son revizyon tarihinden sonra revize edilmiş Davranış Kurallarına uymazsa kullanıcının bu değişikliklerden haberdar olmaması nedeniyle meydana gelen kayıpların telafisinden KRAFTON sorumlu tutulamaz.


3. KRAFTON’UN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1) KRAFTON, kullanıcıların oyunu keyifle oynamalarını sağlamak için Davranış Kurallarında açıklanan uygunsuz davranışları ortadan kaldırmaya çalışacaktır.

2) KRAFTON sizden asla şifrenizi istemez.

3) KRAFTON, KRAFTON’un resmi müşteri destek merkezi ve resmi topluluğu aracılığıyla her türlü hata hakkında geri bildirimler alır. KRAFTON, hataları derhal gözden geçirip düzeltmeyi taahhüt eder.

4) KRAFTON, Oyun ile ilgili olarak son kullanıcılar arasındaki etkileşimlere ve/veya anlaşmazlıklara müdahale etmez veya müdahil olmaz.

5) KRAFTON, bu tür olağan dışı veya istenmeyen durumların oyun keyfini olumsuz etkilediğini belirlerse kendi isteğine bağlı olarak oyun hizmetlerinin bir kısmını veya tümünü kısıtlayabilir.

6) Bir grup kullanıcı veya siz, KRAFTON tarafından sağlanan herhangi bir hizmete müdahale edecek veya bu hizmetleri olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir eylemde bulunursanız ya da Davranış Kurallarını ihlal ederseniz KRAFTON, aşağıda belirtilen Uygunsuz Davranışlara Yönelik Ceza Kriterleri Tablosu uyarınca hizmet kullanımını kısıtlar.


4. SON KULLANICININ SORUMLULUKLARI VE HAKLARI

1) KRAFTON’un Hizmet Koşullarını ve Davranış Kurallarını anlamak ve bunlara uymakla yükümlüsünüz.

2) Şirket, oyun hizmetini kullanırken oluşturduğunuz oyun içi verilerle (karakterler, öğeler, oyun içi para birimi vb.) ilgili tüm hakları saklı tutar ve Hizmet Koşulları ile uyumlu olarak oyun içi verileri kullanabilmeniz için sınırlı bir lisansa sahip olursunuz.

3) Oyun hizmetini kullanarak haksız muameleye maruz kalırsanız ya da zarar görürseniz geçerli yöntem ve prosedürler aracılığıyla KRAFTON’a itiraz edebilir ve düzeltme yapabilirsiniz. Başka bir müşteri tarafından haksız muameleye maruz kalırsanız veya zarar görürseniz diğer kullanıcılardan Davranış Kurallarına uymalarını isteme hakkına sahipsiniz.

4) KRAFTON’un resmi olarak duyurduğu bilgiler hakkında tam olarak bilgilendirilme zorunluluğunuz vardır ve KRAFTON, kullanıcıların ilgili duyurulardan haberdar olmamalarından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

5) KRAFTON’dan önceden onay almadan oyun hizmetini kullanarak herhangi bir kâr elde etmeniz yasaktır.

6) Oyun aracılığıyla elde edilen bilgileri KRAFTON’un önceden izni olmaksızın kopyalamanız, çoğaltmanız, değiştirmeniz, çevirmeniz, yayınlamanız veya bu bilgileri farklı şekilde başkalarına sunmanız yasaktır.

7) KRAFTON tarafından resmi olarak duyurulmayan yanlış bilgileri diğer son kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratacak şekilde dağıtmanız durumunda cezai sorumluluğunuz olabilir.

8) Oyun hizmetiyle ilgili tüm aksaklıkları (hatalar, sistem hataları, yasa dışı programlar vb.) KRAFTON’a bildirecek, bu bilgilerden yararlanmayacak ve/veya bunları diğer kullanıcılarla paylaşacaksınız. Bir güvenlik açığı keşfeder ve bu açığı KRAFTON’a bildirmezseniz kasıtlı uygunsuz kullanım olarak kabul edilen bu davranış nedeniyle, Davranış Kuralları uyarınca oyun hizmetlerinin kullanımına ilişkin kısıtlamalara tabi olabilirsiniz.

9) Oyun hizmetleriyle ilgili sorularınızı, önerilerinizi ve taleplerinizi aşağıdaki kanallar aracılığıyla tarafımıza gönderebilirsiniz.

– Müşteri Destek Merkezi: support.pubg.com

– Genel bir kural olarak, Müşteri Merkezi aracılığıyla gönderdiğiniz soruları, önerileri, istekleri ve geri bildirimleri hızlı bir şekilde yanıtlarız. Bununla birlikte yoğun iş yükü olması durumunda bu yanıt gecikebilir.


5. UYGUNSUZ DAVRANIŞLARA YÖNELİK POLİTİKALAR

KRAFTON, tüm kullanıcılar için adil ve keyifli bir oyun deneyimi sağlamak amacıyla hizmetimizi kullanan tüm kullanıcıların uyması gereken politikalar tanımlamıştır. Oyunu oynayan tüm kullanıcılar aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

1) YETKİSİZ PROGRAMLARI VEYA DONANIM CİHAZLARINI KULLANMAYIN

Belirli bir fare veya başka bir donanım cihazı kullanımıyla oyunda adil olmayan avantajlar elde edilmesini sağlayan, KRAFTON tarafından izin verilmeyen veya yetkisiz olan programları ya da cihazları (Toplu olarak “Yetkisiz Programlar veya Cihazlar” olarak anılacaktır) kullanırsanız oyundan kalıcı olarak atılma ve donanım cihazlarınızda Hizmeti kullanamama gibi ciddi cezalara tabi olabilirsiniz. Yetkisiz programları veya donanımları geliştirmeniz, bunların reklamını yapmanız, ticaretini yapmanız veya bunları dağıtmanız durumunda KRAFTON, size karşı hukuki süreç başlatabilir, yargı makamlarına başvurabilir, ilgili yasalar uyarınca soruşturma başlatabilir ve oyun içinde cezalar uygulayabilir.

2) OYUN İSTEMCİSİNİ, SUNUCULARI VEYA OYUN VERİLERİNİ DEĞİŞTİRMEYİN 

Oyun istemcisinde (“ini” dosyası üzerinde değişiklik vb.), sunucuda veya verilerde (paketler gibi) yapılan yetkisiz değişiklikler, oyun hizmetlerine müdahale eden ve telif hakkı yasalarını ihlal eden eylemlerdir. Bu tür eylemlerde bulunmamalısınız.

3) OYUNDAKİ GÜVENLİK AÇIKLARINDAN (HATALARDAN VE AKSAKLIKLARDAN) YARARLANMAYIN

Oyunu oynarken buldukları hataları ve aksaklıkları istismar eden kullanıcılar, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Haksız avantaj elde edenlere karşı resmi prosedürler aracılığıyla gerekli işlemleri yaptırma hakkımızı saklı tutarız ve elde edilen oyun para birimi ile oyun içi eşyalar geri alınır.

4) UYGUNSUZ AD KULLANIMININ YASAKLANMASI

Diğer son kullanıcılar için rahatsız edici olduğu tespit edilen veya olumsuz algı yaratabilecek her türlü adlandırma olumsuz fiil olarak kabul edilecek ve cezaya tabi olacaktır.

 • Cinsel olarak açık saçık veya müstehcen bir ad
 • KRAFTON veya PUBG personelinin veya ortaklarının kimliklerini taklit etmeyi amaçlayan adlar
 • Belirli dinleri, ırkları, şirketleri veya grupları aşağılayıcı adlar
 • Üçüncü kişilerin ticari markalarını veya telif haklarını ihlal edebilecek adlar
 • Her ülkenin sosyal normlarına göre kabul edilemez olan diğer adlar

Ayrıca, yazımı kısmen değiştirilmiş veya başka harflerle karıştırılarak ilk bakışta anlaşılması zor hâle getirilmiş uygunsuz adlar, önceden uyarı yapılmaksızın rastgele ve farklı bir adla değiştirilecek veya cezaya tabi tutulacaktır.

5) UYGUNSUZ DİL KULLANMAYIN

① Küfür, hakaret veya sözlü saldırı gibi uygunsuz diller kullanmayın.

Diğer kullanıcılara karşı saldırgan olduğunu belirlediğimiz veya olumsuz algı yaratabilecek her türlü davranış, Davranış Kurallarının ihlali olarak kabul edilecek ve cezaya tabi olacaktır. Ek olarak, müşteri hizmetleri temsilcilerinin itibarına saygısızlıkta bulunan veya temsilcilere duygusal zarar verebilecek şiddet içeren ifadeler, küfür, hakaret ya da cinsel taciz gibi kötü niyetli davranışlarda bulunan oyuncular müşteri hizmetleri tarafından kısıtlanabilir.

 • Küfür veya argo kullanımı vb.
 • Müstehcen kelimeler veya cinsel tanımlar gibi cinsel taciz olarak varsayılacak ifadeler veya davranışlar
 • Aşağılama, alay etme veya belirli bölgeleri, dinleri, ırkları veya engelli kişileri eleştirme vb.
 • Tehdit içerikli veya korku yaratma amaçlı ifadeler veya davranışlar
 • İfadeler kullanarak kullanıcıları rahatsız etme, hoşnutsuzluk yaratma veya diğer kullanım hüküm ve koşullarının yasakladığı bir biçimde iletişim kurma

② Sohbete üst üste kesintisiz mesaj göndermeyin.

Sohbet penceresine aşırı içerik göndererek veya sürekli aynı içeriği göndererek sohbetin kullanımına müdahale ettiğini belirlediğimiz her türlü davranış, sistemin kullanımı ile ilgili kısıtlamalara tabi olacaktır.

6) NAKİT İŞLEM YAPMA GİRİŞİMLERİ

Nakit işlem yapma girişimleri yasaklamalara neden olacaktır. Bu; takma adlar veya özel oyun modu adları aracılığıyla nakit veya ayni işlemleri destekleme amacı taşıdığı tespit edilen eylemleri, hesapların ticarete konu edilmesini ya da hesap ticaretinin reklamının yapılmasını, takma adlar aracılığıyla nakdi veya ayni işlemleri ve potansiyel olarak spekülatif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen nakdi ya da ayni işlemleri veya ilgili ihlalleri gerçekleştirme kastının bulunduğu tespit edilen eylemleri ifade eder.

7) TANITIM VEYA REKLAM YAPMAYIN

Oyun veya KRAFTON ile ilişkili olmayan herhangi bir içeriğin tanıtımını veya yaptığını belirlediğimiz her türlü davranış cezaya tabi olacaktır. Buna reklam amacıyla oyun hizmetinin kullanıldığı veya oyun hizmetinin kâr, satış, reklam ya da tanıtım gibi orijinal amacı dışındaki herhangi bir amaçla kullanıldığı belirlenen davranışlar dâhildir.

8) KENDİ TAKIMINIZI ÖLDÜRMEYİN 

Kendi takımını öldürme, normal takım oyununu etkilediği için yasaktır ve takımı öldürmenin kasıtlı ve tekrarlanan bir davranış olduğu tespit edilirse cezalar uygulanabilir.

9) TAKIM OLUŞTURMAYIN (SEÇİLEN OYUN MODU TARAFINDAN İZİN VERİLENLER DIŞINDA TAKIMLAR OLUŞTURMAYIN)

Oyuncular veya diğer takımlar arasında Oyunun her oyun modunda öngörmediği şekilde kasıtlı ekip çalışması, kabul edilemez davranışlardan biridir ve cezaya tabi olabilir. İzin verilmeyen programları veya donanım cihazları sürekli veya kasten kullanan bir kullanıcı ile takım kurarak avantaj elde etmeniz halinde, anormal bir takımın parçası olarak görüldüğünüz için size karşı önlemler alınabilir.

10) MAÇTAN MAÇA DİĞER OYUNCULARI TAKİP ETMEYİN

Normal oynanışa müdahale etmek için diğer oyuncuları takip etmeye çalışırsanız cezalar uygulanabilir.

11) KİŞİSEL BİLGİLER YAYINLAMAYIN

Mahremiyeti ihlal eden bir eylem olarak kabul edilen bir başkasını kişisel olarak tanımlayan bilgileri yayınlamak (ör. başkalarının kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmek veya herkesin kullanımına açık hale getirmek), cezaya tabi bir eylemdir.

12) MAÇ SONUÇLARINI MANİPÜLE ETMEYİN

Kendinizinkinden başka ek hesaplar kullanmak, başka bir kullanıcıyla anlaşmak suretiyle nakit veya gerçek dünya mal ve hizmetleri karşılığında haksız kazanç elde etmek (hesap artırma), birden fazla hesap üzerinden haksız kazanç elde etmek ve oyundaki diğer tüm haksız fiiller herhangi bir BP ve eşya da dâhil olmak üzere karakter bilgilerinizin sıfırlanması gibi katı cezalara tabidir.

13) BAŞKA KULLANICILARIN HESAPLARINI ÇALMAYIN

Bir kullanıcı başka bir kullanıcının hesabına erişmeye çalışamaz veya erişemez. Bu tür bir eylemin belirlenmesi durumunda kullanıcı engellenebilir ve/veya kullanıcının kendi bilgilerine ve hesabına erişimi kısıtlanabilir.

14) AFK (KLAVYEDEN UZAKTA VEYA HAREKETSİZ) OLMAYIN

Bir maçta AFK olan oyunculara cezalar uygulanabilir. AFK olmak takım arkadaşlarınızı dezavantajlı bir duruma sokabilir veya oyun deneyimini oyunsuz etkileyebilir. Puan veya oyunla ilgili ilerleme elde etmek ya da ödüller kazanmak için sürekli AFK olan oyuncuların ilerlemeleri ve eşyaları ellerinden alınır.

15) HESAP TAKASI/SATIŞI YAPMAYIN

Şirketin yazılı onayı olmaksızın, size ait olmayan hesaplara erişmeniz, hesapları veya oyun verilerini takas etmeniz veya satmanız durumunda gerekli önlemler alınacaktır.

16) TİCARİ FAALİYETLERİ ENGELLEMEYİN

Yanlış bilgi yayan, müşteri hizmetleri platformunu kötüye kullanan, kendini çalışan olarak tanıtan, söylenti yaratan ve yayan veya şirketin normal ticari faaliyetlerini engelleyecek diğer davranışlarda bulunan kullanıcılar, suistimalin ciddiyetine göre oyundan kalıcı olarak da men edilebilir.

17) OYUNU ANORMAL ŞEKİLDE OYNAMAYIN 

Oyunumuzda gerçekleştirilmesi imkansız olan herhangi bir anormal oynanış modelinin tespit edilmesi halinde, adil bir oynanış ortamı sağlamak amacıyla ilgili eylemi gerçekleştiren hesaba karşı önlemler alınabilir.

18) DİĞER TANIMLANMAMIŞ UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR 

KRAFTON hizmetlerinin dağıtımını veya diğer oyuncuları olumsuz yönde etkileyen, Davranış Kurallarında tanımlanmayan tüm diğer eylemler, koşulların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi yoluyla uyarı ve cezaya tabi olabilir.


6. UYGUNSUZ DAVRANIŞLARA YÖNELİK CEZA KRİTERLERİ

1) Yukarıda yer alan Ceza Kriterleri, oyunu oynarken müşterilerin keyif almasını sağlamak için kullanılır.

2) Davranış Kurallarına uymazsanız Uygunsuz Davranışlara Yönelik Ceza Kriterleri uyarınca önceden bildirimde bulunulmaksızın hizmeti kullanmanız kısıtlanabilir.

3) İhlal sayınız aşağıdaki tabloda listelenen son sayıyı aşarsa kalıcı yasaklama uygulanır.

4) Aşağıdaki tabloda listelenen kriterlerden herhangi birini ihlal ederseniz ve oyun kimliğiniz sıralama modunda listelenirse oyun kimliğiniz geçici veya kalıcı olarak sıralamadan kaldırılabilir.


UYGUNSUZ DAVRANIŞLARA YÖNELİK CEZA KRİTERLERİ TABLOSU

UYGUNSUZ DAVRANIŞLARA YÖNELİK CEZA KRİTERLERİAZAMİ CEZA SÜRESİ
Yetkisiz Programları veya Donanım Cihazlarını kullanma, geliştirme, reklamını yapma, ticaretini yapma veya dağıtmaKalıcı Yasaklama
Yetkisiz Programların ve Donanım Cihazlarının Kullanımının İncelenmesi3 Gün Yasaklama
Oyun İstemcisini, Sunucuları ve Oyun Verilerini (paket vb.) DeğiştirmeKalıcı Yasaklama
Hatalardan veya Aksaklıklardan Yararlanma
(Büyük Ölçekli)
Kalıcı Yasaklama
Uygunsuz Dil Kullanımı30 Gün Yasaklama
Tanıtım veya ReklamKalıcı Yasaklama

Uygunsuz adların kullanımı

30 Gün Yasaklama
Kendi Takımını ÖldürmeKalıcı Yasaklama
Takım OluşturmaKalıcı Yasaklama
Oynanışa Müdahale Etme30 Gün Yasaklama
Diğer Kullanıcıları Takip EtmeKalıcı Yasaklama
Kişisel Bilgileri YayınlamaKalıcı Yasaklama
Maç Sonuçlarını Manipüle EtmeKalıcı Yasaklama
Başka Kullanıcı Hesaplarını Kullanma/Hesap Kullanımı Kısıtlama (Hesabı korumak için)Kalıcı Yasaklama
AFK OlmaKalıcı Yasaklama
Ticari Faaliyetleri Engelleme (Ör. yanlış bilgi yayma, müşteri hizmetleri platformunu kötüye kullanma, kendini çalışan olarak tanıtma, söylenti yaratma ve yayma veya şirketin normal ticari faaliyetlerini engelleme)Kalıcı Yasaklama
Anormal Oyun Aktivitesi30 Gün Yasaklama


5) Sistemdeki hataları ve aksaklıkları kötüye kullanma eylemini, oyun para birimi ve sanal eşya kazandıran hatalar ve aksaklıklar olarak tanımlarız.

6) Normalde şirket, “Uygunsuz Davranışlara Yönelik Ceza Kriterleri” tablosunda belirtilen men süresini uygulamayı ilgili eylem için Azami Ceza Süresi olarak kabul eder. Ancak suistimalin ciddiyetine göre uygulanan ceza, bir oyuncuya karşı yasal işlem başlatılması dâhil olmak üzere daha hafif veya ağır olabilir.

7) Şirket, adil oyun ortamını korumak için belirli donanım cihazları yoluyla uygunsuz davranışlar ve kötüye kullanımlar gerçekleştirildiğini belirlerse kullanıcıların oyunu oynamasını engelleyebilir.

8) Tüm oyun para birimleri, öğeler ve diğer karakter verileri, bu kötü davranışın sonucunda elde edilmişse silinebilir. Suistimalin ciddiyetine göre sadece elde edilen karakter verileri değil, kullanıcının tüm karakter verileri de silinebilir.


7. ÖZEL OYUN MODU POLİTİKASI

Takım üyelerinin sayısını, hava durumunu, ganimet limitlerini ve diğer çeşitli oyun seçeneklerini ayarlayabileceğiniz özel bir oyun modu mevcuttur. Bu mod sayesinde KRAFTON, barındırma etkinlikleri ve/veya pazarlama amaçları gibi çeşitli oyun hizmetleri sunmak amacıyla özel oyun modu oluşturmak için yalnızca sınırlı sayıda kişiye yetki verebilir.


8. KURTARMA İLKESİ

Davranış kurallarına, oyun içi bildirimlere, ana sayfa bildirimlerine, politikalara, oyun sistemlerine vb. uyulmamasından kaynaklanan kayıpları kurtaramayız.


9. BONUS/HEDİYE KODU (“KOD”) POLİTİKASI

1) KRAFTON, müşterilere kostüm kozmetikleri, silah kozmetikleri ve diğer oyun içi içerikler de dâhil olmak üzere kozmetikleri (Toplu Olarak “İçerikler”), ücretsiz olarak veya onaylı bağlı şirketler ya da doğrudan KRAFTON üzerinden ücretli İçerikler olarak kullanmalarını sağlamak üzere Kodlar verebilir. “Ücretsiz Kod”, promosyon ve pazarlama amaçlı kullanılan ve KRAFTON’ın müşterilerine herhangi bir talep etmeden hibe ettiği Kodlar anlamına gelir. Müşteriler bir etkinliğe ve/veya turnuvaya katıldıktan sonra Kodlar alırsa bu Kodları yine de Ücretsiz Kodlar olarak değerlendiririz.

2) KRAFTON, müşterilere kostüm kozmetikleri, silah kozmetikleri ve diğer oyun içi içerikler de dâhil olmak üzere kozmetikleri, ücretsiz olarak veya ücretli İçerikler olarak kullanmalarını sağlamak üzere Kodlar verebilir.

3) Müşteriler kendi kişisel hesaplarından Kodları kullandıktan sonra İçerikleri alabilir. Bu Kodları satmak veya başkalarına aktarmak kesinlikle yasaktır.

4) Tek bir Kod yalnızca bir kez kullanılabilir ve müşteriler Kodlarını kullandıktan sonra Kodları yeniden kullanamaz, iade edemez veya bunlarla ilgili para iadesi alamaz.

5) Ücretsiz Kodların son kullanma tarihi verildikten sonra 3 aydır ve müşteriler bu kullanım süresi dolduğunda Kodları kullanamazlar.

6) Ücretli Kodların son kullanma tarihi verildikten sonra 5 yıldır ve Kodların süresi dolduğunda müşteriler bu Kodları kullanamazlar. Bununla birlikte, Kodların son kullanma tarihi, verilme tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde dolarsa müşteriler, KRAFTON’dan geçerliliği verilme tarihinden itibaren 5 yıla kadar uzatmasını talep edebilir. Müşteriler hiçbir koşulda Ücretsiz Kodların son kullanma tarihini uzatamaz.

7) KRAFTON; müşteri veya üçüncü taraflar, kişisel satış veya takas yoluyla Kod satın aldıkları takdirde bu taraflara gelecek hiçbir zarardan ve son kullanma tarihinden sorumlu tutulamaz.

8) Onaylı bir bağlı şirket aracılığıyla satın alınan kodlar, bağlı şirket tarafından belirlenen şart ve koşullara tabidir ve Kod ile ilgili her türlü husus (müşteri sorguları, iade talepleri vb.) satın alma işleminin yapıldığı bağlı şirket tarafından ele alınır.


10. G-COIN PARASI İŞLETİM POLİTİKASI

G-COIN Parası (Bundan böyle “G-COIN” olarak anılacaktır) şirket tarafından sunulan ürünleri satın almak için kullanılan bir oyun içi para birimidir. G-COIN satın aldığınızda oyun içi satın alım yapmak için G-COIN kullanma lisansı satın almış olursunuz. G-COIN’in parasal değeri yoktur ve G-COIN’e sahip olmazsınız. Başka kullanıcılara G-COIN aktaramaz ve G-COIN’i herhangi bir gerçek para birimi veya itibari para ile takas edemezsiniz.

1) “Ücretli G-COIN”, gerçek para kullanılarak satın alınmış olan G-COIN’i veya paket üründe yer alan G-COIN’i ifade eder. Kullanıcılar, bu Maddenin 7. Paragrafı çerçevesinde satın alma işlemini iptal edebilir.

2) “Bonus G-COIN”, gerçek para kullanılarak satın alınmamış, bir etkinlikteki görevleri veya oyundaki royal pass etkinliklerini tamamlayarak elde edilmiş olan G-COIN’i ifade eder. Bonus G-COIN için para iadesi yapılmaz ve bonus G-COIN iptal edilemez.

3) Üçüncü taraf platformları tarafından yönetilen ödeme hizmetiyle ekstra G-COIN yüklenebilir. Kullanıcılar şirket tarafından belirlenen birimlerde G-COIN yükleyebilir.

4) Kullanıcılar sahip oldukları G-COIN tutarına göre oyun içi öğeleri satın alabilir. Öğe fiyatı, satın alımın hemen arından G-COIN bakiyesinden düşülür.

5) “Ücretli G-COIN”, satın alım tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.

6) “Bonus G-COIN”, satın alım tarihinden itibaren 3 yıl boyunca geçerlidir ancak bu koşul, şirketin takdirine göre değiştirebilir.

7) Ücretli G-COIN satın alımının iptalinde Hizmet Koşullarındaki Geri Ödeme Politikası uygulanır. Bonus G-COIN ile yapılan ödemeler iptal edilemez. Ücretli veya bonus G-COIN ile satın alınan ürünler kullanılmamışsa kullanıcı, satın alımı 14 gün içinde iptal edebilir. Ancak kullanıcının aşağıdaki koşullardan birine tabi olması durumunda satın alma iptalinde kısıtlamalar olabilir.

① Kullanıcının hesabı, oynanışı ciddi şekilde etkileyen yasa dışı faaliyetlerle yürürlükteki yasaları ve Hizmet Koşulları ile Davranış Kuralları gibi şirket Hüküm ve Koşullarını ihlal ettiği için yasaklanmışsa

② Hizmet Koşulları ve Davranış Kuralları gibi şirket Hüküm ve Koşulları veya geçerli satın alım koşullarından biri, işlem için para iadesi yapılamayacağını belirtiyorsa

③ G-COIN, bir etkinliğe katılım ödülü veya etkinlik ödülü olarak verilmişse

8) Kullanıcı G-COIN sahteciliği yaparsa, bu para birimini kopyalarsa, çalarsa veya yasa dışı şekilde G-COIN elde eder veya kullanırsa cezalandırılacaktır.

9) Oyun içi satın alım öncesinde Şirket, ücretli içeriğin tahmini fiyatını yerel para biriminizde görüntüleme hakkına sahiptir. Bu tahmini fiyat, kur oranlarındaki değişiklikler nedeniyle ödeyeceğiniz asıl tutardan farklı olabilir.

Bu Davranış Kuralları, oyunculara kolaylık sağlamak amacıyla diğer dillere çevrilmiştir. İngilizce versiyonu ile diğer dillerdeki versiyonları arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır. Ancak Koreli kullanıcılar için Kore dilindeki Davranış Kuralları geçerlidir.


11. KLAN İŞLETIM POLITIKASI

1) TERIMLERIN TANIMLARI

 • "Klan" aynı oyundaki kullanıcıların ilgi alanları ve belirli bir konuya ilişkin amaçları doğrultusunda bilgi alışverişinde bulunabileceği ve sosyalleşebileceği grup anlamına gelir. 
 • "Lider" olarak belirlenen bir kullanıcı herhangi bir klanı oluşturur, işletir ve yönetir.
 • Klan yönetiminden yöneticiler sorumludur. Yönetici imtiyazları klan yöneticisi tarafından yapılandırılabilir. 
 • Klan üyeleri, bir klana katılan ve klan hizmetlerini kullanan kullanıcılardır.

2) KLAN OLUŞTURMA KOŞULLARI  

 • Yalnızca Plus hesap sahibi olan kullanıcılar klan oluşturabilir. Bir klan oluştururken belirli miktarda para harcanır.
 • Sadece daha önce bir klana katılmamış kullanıcılar yeni bir klan oluşturabilir.
 • Klanın kendine özgü bir adı olmalıdır. Mevcut bir klanla aynı adı taşıyan klanlara izin verilmez. 
 • Klan adlarının kısaltmaları olan klan etiketleri birden fazla klan tarafından kullanılabilir. Klan etiketleri en az 2 ve en fazla 4 karakter arasında olabilir.  
 • Bir kullanıcının klan oluşturduktan sonra Plus hesabına para iadesi talep etmesi hâlinde, klan önceden haber verilmeksizin Şirketin takdirine bağlı olarak kapatılabilir. Kullanıcının istismarcı olduğu tespit edilirse kullanıcı, Hizmet Şartları ve Davranış Kuralları uyarınca cezalandırılabilir.
 • Yeni oluşturulan bir klana en fazla 100 üye katılabilir. 
 • Gelişigüzel bir şekilde klanlara katılmayı ve klanlardan ayrılmayı önlemek için, kullanıcılar bir klandan ayrıldıktan veya uzaklaştırıldıktan sonra ya da klanın dağılmasından itibaren 24 saat boyunca klan oluşturamaz veya klanlara katılamazlar. 

3) KLAN ADLANDIRMA POLITIKASI

 • Aşağıdaki adlandırma politikasına aykırı olmadığı sürece kullanıcılar klanlarına herhangi bir ad atayabilirler.
 • Klan adını veya klan etiketini yalnızca klan lideri değiştirebilir. Yöneticiler ve klan üyeleri, klan adını veya klan etiketini değiştiremez.
 • Bir klanın adı değiştirildikten sonra 30 gün boyunca tekrar değiştirilemez. Klan etiketleri, değiştirildikten sonraki 24 saat içinde tekrar değiştirilemez. 
 • Bir klan adı değiştirildikten sonra, önceki klan adı 7 günlüğüne rezerve edilir. Bu rezerv süresi boyunca, diğer klanlar klan adını alamaz. 
 • Bir klan adı klan adlandırma politikasını ihlal ederse Şirket, sorunsuz bir oyun ortamı sağlamak için ayrı bir bildirimde bulunmaksızın klan adının kullanımını değiştirebilir veya kısıtlayabilir. 

4) KLAN ADLANDIRMA POLITIKASI

 • Uygunsuz Adlar için Cezalar (Klan Adları, Klan Etiketleri)
  • Davranış Kurallarının 5. Maddesinin 4. Paragrafı "Uygunsuz Adlar Kullanılmaması" hükmü geçerlidir.
 • Uygunsuz Klan Sohbetleri için Cezalar 
  • Davranış Kurallarının 5. Maddesinin 5. Paragrafı "Uygunsuz Dil Kullanılmaması" hükmü geçerlidir.
 • Uygunsuz Davranışlara Yönelik Politikalar
  • Klan, oyun hizmeti içindeki kullanıcılar arasında topluluk faaliyetlerini gerçekleştirmek için oluşturulduğundan, işletilmesi ve sürdürülmesinin sorumluluğu kullanıcılara aittir.
  • Davranış Kurallarının "Uygunsuz Davranışlara Yönelik Politikalar" başlıklı 5. Maddesinde belirtildiği gibi adil ve sorunsuz bir oyun deneyimini engelleyen herhangi bir uygunsuz davranış veya aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere Hizmet Şartlarının ihlali tespit edilirse hizmetin kullanımı kısıtlanabilir, yasal işlem başlatılabilir ve söz konusu klan uygunsuz davranışın seviyesine bağlı olarak dağıtılabilir.
   • Kişisel Kazanç için Klanların Kullanılması
   • Başka bir klanın bilgilerini çalarak veya kimliğini taklit ederek psikolojik acıya veya fiziksel zarara neden olmak
   • Üçüncü kişilerin ticari marka hakkı, telif hakkı ve tanıtım hakkı gibi haklarını veya ilgili yasa ve yönetmelikleri ihlal etmek
   • Klan yöneticilerinin klanı kötüye kullandıkları veya yetkisiz veya yasa dışı programlar kullandıklarının tespit edilmesi
   • Klanın, hizmetin kötüye kullanılmasına veya yetkisiz ya da yasa dışı programların kullanılmasına dair eylemleri teşvik etmesi veya bu eylemlere yardım etmesi
   • Klan adı, etiketi veya mesajları aracılığıyla yasa dışı programların, ticari faaliyetlerin veya diğer yasa dışı eylemlerin satışı veya reklamını yapmak
   • Klanı, bir yöneticinin, PUBG veya KRAFTON personelinin kimliğini taklit amacıyla oluşturmak
   • Klan EXP'si ve avantajlarını elde etmek için adil olmayan yöntemleri kullanmak
   • Yöneticinin klan faaliyetinin uygunsuz olduğunu belirlediği diğer durumlar
  • Bir kullanıcı, Kore Cumhuriyeti yasalarını ihlal eden eylemlerde bulunan klanlar oluşturmaya devam ederse ve Hizmet Şartları ve Davranış Kurallarında özel olarak belirtilmeyen eylemlerde bulunursa, Şirketin kullanıcılara engelsiz oyun hizmetleri sunmasını engellerse söz konusu kullanıcı yakından soruşturulabilir ve oyundan kalıcı olarak yasaklanabilir veya cihazının oyunu çalıştırması önceden uyarı yapılmaksızın engellenebilir.
  • Şirket, oyun veya hizmet içinde gerçekleşen kullanıcı faaliyetlerini ve konuşmalarını izlemek veya kaydetmekten sorumlu değildir ancak Hizmet Şartları veya Davranış Kuralları ihlallerini araştırabilir ya da Şirketin, Şirket ortaklarının ve kullanıcıların haklarını ve mülkiyet haklarını korumak için konuşmaları kaydedebilir veya izleyebilir.
 • Klan Rütbesi Yükseltme ve Düşürme Politikası
  • Klan lideri, liderlik unvanını başka bir klan üyesine devredebilir. Yetki devrinden sonra, önceki klan lideri sıradan bir klan üyesi konumuna düşecektir. 
  • Liderler klan üyelerini klan yöneticisi olarak atayabilir veya görevden alabilir. Yetki devrinden sonra, önceki klan lideri sıradan bir klan üyesi konumuna düşecektir.
  • Lider, verilen ceza veya kişisel nedenlerden dolayı 42 gün boyunca oyuna erişemezse başka bir klan üyesi lider olacaktır. 
   • Liderin oyunda bulunmadığı 43. günden itibaren, lobiye girildiğinde veya oyun yeniden başlatıldığında başka bir klan üyesine lider unvanı verilebilir. 
    • Lider unvanı, son 28 gün içinde oyuna erişen klan üyeleri arasında en eski kayıt tarihine sahip olan klan yöneticisine verilecektir. Sıradan üyeler, lider rütbesinin devredilmesi için bir sonraki sırayı alırlar.
    • 28 gün içerisinde hiçbir klan üyesi oyuna giriş yapmamışsa ilk giriş yapan klan üyesine lider rütbesi verilecektir.
    • Oturum açan ilk klan üyesi lider ise lider rütbesi devredilmez ve devamsızlık sayacı sıfırlanır. 
 • Klan Geri Çekilme ve Dağılma Politikası
  • Lider dışındaki kullanıcılar katıldıkları klanlardan serbestçe ayrılabilirler. Kullanıcılar bir klandan ayrıldıklarında tüm klan avantajlarını kaybedeceklerdir. 
  • Klan üyesi kalmaması durumunda klan lideri klanı dağıtabilir. Klan dağıtıldığında, birikmiş tüm EXP'ler ve veriler silinir ve klan avantajları artık kullanılamaz.
  • Klan lideri bir klanı dağıttıktan sonra, klan herhangi bir nedenle geri getirilemez. 
 • Klan Hırsızlığı ve Kurtarma Politikası 
  • Klanlar herhangi bir nedenle dağıldıktan sonra değiştirilemez veya yeniden kurulamaz. Buna hırsızlık nedeniyle veya klan lideri tarafından gönüllü olarak dağılma da dâhildir.